Reservatie Kalender

RESERVEER NU

Nieuws

 • IN MEMORIAM - Raf Corijn - 13-04-2020


  0-3.jpeg

  In overleg met de familie, willen wij langs deze weg het droevige nieuws mededelen dat Raf Corijn in alle rust en vrede is heengegaan op Paaszondag 12 april 2020. Maak het even stil in uw hart om zo met hem verbonden te zijn. Herinner hem zoals hij was. Ten gevolge van de Covid-19 maatregelen opgelegd door de overheid zal het vrijzinnig afscheidsmoment in de aula van het uitvaartcentrum Snoeck in Izegem op een latere datum plaatsvinden. Zo hebben we de mogelijkheid, om met allen die Pa genegen zijn, een kring te vormen rond zijn asurn. Hiervoor zal bijtijds een mededeling volgen.

  Raf Corijn werd geboren in Vinkt, als de jongste van 4 broers en 2 zussen in de familie Corijn. Zijn vader was de hoofdonderwijzer in de school van Vinkt. Vinkt, een dorp gelegen in Oost-Vlaanderen die zeer zwaar heeft geleden in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog verhuisde de familie naar Astene. 

  Als kleine jongen ging Raf, naar Sint-Hendrikscollege te Deinze en zat – echt niet graag op Internaat - in het College in Oudenaarde. Raf wou eerst Lichamelijke Opvoeding studeren (net als zijn toekomstige vrouw). En vond deze in de nieuwe L.O. opleiding aangeboden in Gits, maar helaas na één jaar werd opgedoekt. Pa vervolgde zijn universitaire studies in de Wetenschappelijke Opvoedkunde en studeerde af aan de Universiteit van Gent in de Psychologie, met een thesis“Psychologisch effect van de Automobiliteit, een Bijdrage tot Verkeersveiligheid”

  Raf leerde Mietje Bertrem kennen in Ieper. Hij had zich ingeschreven in haar danscursus, om te leren dansen, al bleek in de eerste les al heel snel dat hij een uitstekend danser was en zijn oog had laten vallen op de lerares lichamelijke opvoeding! Zij vierden hun 57stehuwelijksverjaardag op 26 December 2019. Hij zag zijn vrouw heel graag, ze vormden een éénheid al die jaren. Ze hadden één zoon en woonden allebei in bij hem, die 8 jaar lang de mantelzorg op zich nam. 

  Na 35 jaar, nam Raf afscheid als Directeur van het P.M.S. - nu C.L.B. - te Kortrijk, van een heel trouw en loyaal, leuk team. Hij was zeer nauw verbonden met de scholengemeenschap in Kortrijk. Daaruit volgde zijn onnavolgbaar engagement voor het onderwijs, sociale verenigingen in Kortrijk, Roeselare, Izegem en Gits. Op een bepaald moment zette hij zich vrijwillig in voor 49 verenigingen. Hij werd beschreven als joviaal, diplomatisch, luisteraar, bruggenbouwer en bressendichter en bovenal een minzame man. Hij gaf meer dan 17 jaar les in Heule, nl. De D-Cursus! Zijn zoon Lex liet zich als kind, meermaals ontvallen, toen hij met zijn pa op stap was: wie ken jij eigenlijk niet? 

  Toen Mietje Bertrem, het idee had om een unieke kinderopvang te koppelen aan haar school K.A. en er een tewerkstelllingsproject aan te verbinden, heeft hij gezorgd voor financiële ondersteuning en erkenning van de overheid. Het 't Bolhoedje was meer dan 30 jaar een thuis voor 60 kinderen per dag, aangestuurd door 10 medewerkers. 

  De gedrevenheid van Raf ging verder dan zijn werk en de vele engagementen voor scholen, mensen met beperkte mobiliteit, voor dag- en woonondersteuning voor zorgbehoevenden en het algemeen sociaal leven in Roeselare. Zo speelde Raf Corijn, ook een zéér belangrijke rol bij de oprichting van de afdeling van de liberale partij (PVV nu VLD). Dit was het begin van zijn politieke carrière als gemeenteraadslid te Roeselare en provincieraadslid van West-Vlaanderen.

  Raf Corijn keek met heel veel plezier terug naar zijn tijd als Kabinetssecretaris van Lucienne Herman-Michielsen, een inspirerende en motiverende politica. Raf was van 1981 tot 1985 ook Kabinetssecretaris van Minister van Cultuur Karel Poma. Deze kabinetsleden kwamen elk jaar tweemaal per jaar samen tot enkele jaren terug. Ontmoetingen waar hij heel erg naar uitkeek om herinneringen van een ongelofelijk team en een politieke tijd te delen.

  Raf Corijn (85) heeft voor veel mensen in De Stad Roeselare, Kortrijk, Izegem en Gits gedurende een halve eeuw, veel betekend, dat zijn verhaal gewoon verder verteld mag worden. Zijn nagedachtenis, in ere houden, maakte en legde de grond van de ambities van velen, … was het de politiek, de school, het onderwijs en last but not least dat krachtig verhaal van, 't Bolhoedje.

  In de Ronde Kom te Roeselare, ligt de “Fontein van Corijn”, zoals de fontein in de lokale kranten destijds werd beschreven, na de officiële inhuldiging. Deze fontein staat symbool voor de kracht en inzet van mijn vader, in het voorbije leven, een gids in menselijk inzicht. 

  Raf Corijn was een kracht van sociaal en politiek engagement, Voormalig Directeur van P.M.S. te Kortrijk Ere-Gemeenteraadslid Stad Roeselare, Ere-Provincieraadslid West-Vlaanderen, Kabinetssecretaris van Minister Lucienne Herman-Michielsens, Minister Karel Poma, Secretaris en Lid van de Vzw Belvosur, Lid van Raad van Bestuur  Kinderopvang t Bolhoedje. Eretekens: Ridder in de Kroonorde (1974), Ereteken Ridder in de Leopoldsorde (1979), Ereteken van Officier in de Kroonorde (1984).

  Verder informatie : L. Corijn (hun zoon), Stationsdreef 151, 8800 Roeselare, 0475/410785

lees onze algemene voorwaarden